• VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY CNC STROJŮ

    CIMCO MDC

    Máte přehled o aktuálním dění ve výrobě? Vrátila se vám investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)? Využíváte efektivně strojní čas? Znáte skutečné náklady na výrobu daného dílce? Proč nesplnila výroba termín dodání? Víte, jaké máte OEE na pracovišti? Na tyto otázky vám odpoví řešení t-cimco, monitoring výroby.

t-cimco = propojení výroby technology-support s.r.o. je Solution Provider


Monitoring výroby CIMCO MDC


Prezentace Františka Machary na téma t-cimco „Zkušenosti z propojení výroby“.Monitoring výroby umožňuje on-line sledování vaší výroby z pohodlí kanceláře. Nachází odpovědi na základní otázky, které si klade výroba na celém světě:

Máte přehled o aktuálním dění ve výrobě?
Řešení t-cimco přehledně zobrazuje aktuální dění ve výrobních CNC provozech na vašem monitoru nebo chytrém telefonu. Zobrazení doplní o informaci, jak jsou plněny základní parametry výroby - počet vyráběných dílců nebo procentuální vytížení strojů. V rychlém náhledu uvidíte, jaký operátor je u stroje nebo jaká zakázka se aktuálně vyrábí.

Vrátila se vám investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)?
Nástroje t-cimco vám umožní popsat stav před nákupem (výchozí stav) a po zavedení (žádaný stav) nové technologie do výroby. Na základě zjištěných parametrů, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., můžete objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice.

   

Využíváte efektivně strojní čas?
Řešení t-cimco dokáže pracovat s informacemi nejenom z monitorovaných strojů, ale také z přídavných zařízení, jako jsou například terminály, pomocí kterých může obsluha monitorovaného stroje on-line zadávat změny ve výrobě včetně identifikace operátora, vyráběné zakázky a prostojového času. Na základě těchto informací lze stanovit graf efektivity daného pracoviště.

Znáte skutečné náklady na výrobu daného dílce?
Řešení t-cimco sleduje dlouhodobě výrobu dané zakázky a dokáže stanovit přesný nebo průměrný čas na výrobu daného dílce. Na základě skutečného výrobního času lze následně stanovit normu, zkontrolovat kalkulaci nabídky, případně využít zjištěný skutečný čas na odhad kalkulace podobného dílce. Lze rovněž porovnávat skutečný výrobní čas mezi jednotlivými monitorovanými stroji. Zjištěné údaje je možné následně exportovat do firemního informačního systému, který tak má aktuální informace o počtu vyrobených kusů a skutečných nákladech na výrobu.

   

Řešení t-cimco monitoring výroby je softwarový nástroj pro sběr dat v reálném čase, který poskytuje okamžitý výpis a zobrazení dat o produktivitě výrobního provozu
V dnešních složitých a konkurenčních globálních trzích je ještě důležitější než dříve maximalizovat efektivitu využití výrobního vybavení. Řešení t-cimco monitoring poskytuje výkonný nástroj pro shromažďování dat a analýzu produktivity CNC stroje v reálním čase včetně celkové efektivity zařízení (OEE). Všechny tyto informace jsou shromažďovány přímo od stroje s možností doplnění informací o výrobě pomocí dotykového terminálu nebo čtečky čárových kódů. Řešení t-cimco monitoring je vhodným doplňkem řešení pro přenos a správu NC programů, ta umožňuje NC technologům získat informace o výrobě v reálném čase i zpětně pomocí reportů.

   

Jak monitoring pracuje?
Při obvyklé instalaci je k CNC stroji připojena jednotka pro konkrétní řídicí systém, případně sběr dat, který probíhá pomocí OPC stroje (softwarové rozšíření CNC řídicího systému). Sběr dat ze softwarového rozšíření může být v rámci implementace upraven přímo na míru zákazníkovi. Můžeme tedy zobrazit, zda stroj obrábí, případně je-li zapnutý, vypnutý nebo v alarmu. Zprávy ze stroje mohou být doplněny pomocí terminálu nebo čtečky čárových kódů o zprávy od obsluhy. Ty identifikují prostoje, které jsou nastaveny dle specifikace zákazníka (např. seřizování práce, čekání na údržbu, čekání na materiál, úklid, přestávka apod.). V případě varianty s dotykovým terminálem/čtečkou, je vhodné systém doplnit o informaci o operátorovi a prováděné práci (ID Operátora + ID zakázky). Lze tak získat veškeré informace o produktivitě výrobního provozu (OEE/KPI) a zpětně jednoznačnou informaci o pracovníkovi a o prostojích k dané zakázce. Jakmile monitoring zaznamená informace od stroje nebo operátora zobrazí tyto informace pomocí stavové obrazovky v reálném čase a pro zpětné vyhodnocení informace uchová v databázi.

   

Rozšíření systému
Řešení t-cimco monitoring výroby rovněž nabízí variabilitu práce s uživatelskými účty. Ty lze nastavit pro pracovníky jednotlivých oddělení výroby, jako je Kontrola výroby nebo Údržba, a to tak, že pracovníci těchto oddělení vidí informace pouze o událostech souvisejících s jejich činností (čekání na kontrolu, měření/servis, údržba, porucha). S tím úzce souvisí také možnost k určitým typům prostojů odesílat e-maily nebo SMS s popisem události na stroji (prostoj, zakázka, operátor). V případě použití firemní sítě můžete k monitoringu výroby přistupovat i z domova nebo pomocí mobilního telefonu.

 

Řešení t-cimco monitoring výroby je software zodpovědný za shromažďování všech dat o aktuálním stavu na CNC stroji, o výrobním cyklu, ale i o počtu vyrobených dílců.