• TVORBA, VYKRESLOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ NC PROGRAMU, SIMULACE STROJE

    CIMCO NC

    Trávíte zbytečný čas jednoduchými úpravami NC programu? Dokážete se v něm rychle orientovat? Jak hledáte změny v NC programu? Potřebujete v NC programu pracovat s knihovnou nástrojů nebo maker? Na tyto otázky vám odpoví řešení t-cimco, NC programování.

NC programování CIMCO NC

NC programování zajišťuje tvorbu, vykreslování a porovnávání NC programu a nachází odpovědi na základní otázky, které si klade výroba na celém světě.

Trávíte zbytečný čas jednoduchými úpravami NC programu?
Řešení t-cimco, NC programování umožňuje například rychlé číslování, přečíslování a vyhledávání.

Dokážete se rychle orientovat v NC programu?
Řešení t-cimco, NC programování přehledně zobrazuje pracovní posuvy, kruhové interpolace a rychloposuvy.

Jak hledáte změny v NC programu?
Řešení t-cimco, NC programování umožňuje srovnávat soubory mezi sebou a vidět tak přehledně rozdíly mezi NC programy.

   

CIMCO Edit je správná volba pro každého NC programátora, který požaduje spolehlivý, plnohodnotný, profesionální editor a komunikační nástroj.
CIMCO Edit je poslední verze populárního editoru NC programů na trhu. Za několik posledních let bylo nainstalováno přes 80.000 licencí tohoto programu. CIMCO Edit je profesionální nástroj pro NC programátory, kteří vyžadují plnohodnotný, spolehlivý a ekonomicky výhodný nástroj pro úpravu NC programů a komunikaci se stroji. Obsahuje také výkonný nástroj pro porovnání souborů, dále pak nástroj pro vykreslení drah nástrojů a programovací nástroj NC pomocník.

Profesionální editor NC programů
CIMCO Edit poskytuje úplnou sadu základních nástrojů pro úpravu NC programů, které jsou pro moderní úpravy NC programů požadovány. CIMCO Edit nemá žádné omezení ve velikosti programu a obsahuje funkce pro úpravu NC kódu, jako je číslování/přečíslování, operace se znaky a vyhledání rozsahu v souřadnicích XYZ. Obsahuje také matematické funkce včetně základních operací, natočení, zrcadlení, korekce nástroje a posunutí. CIMCO Edit poskytuje všechny funkce, které byste od editoru očekávali, a to včetně funkce drag-and-drop pro úpravu textu. CIMCO Edit lze libovolně nastavit a změnit jeho vlastnosti a snadno jej tak přizpůsobit požadovanému programátorskému prostředí.

NC pomocník
Díky funkci NC pomocník můžete upravovat NC kód rychleji a jednodušeji, než dříve. Umístěním kurzoru na libovolnou M nebo G funkci rozpozná NC pomocník kód a umožní změnit hodnoty pomocí interaktivního rozhraní propojeného s příslušným NC kódem. Po zadání požadované hodnoty pro určitou proměnnou funkci, provede NC pomocník automaticky aktualizaci NC kódu. Nástroj NC pomocník umožňuje rychlé vkládání a úpravu složitějších cyklů a operací. CIMCO Edit obsahuje připravené cykly a makra pro nejčastější operace, jako je start programu, ukončení programu nebo výměna nástroje. Můžete si také zaznamenat nebo vytvořit vlastní uživatelský cyklus nebo makro podle svých požadavků pro operace, které používáte nejčastěji.

Grafické vykreslení drah
Vykreslení drah pro 3D frézování/2D soustružení umožňuje zobrazení NC programu pro tříosé frézování a dvouosé soustružení. Průběh vykreslení může být plynulý nebo v jednotlivých krocích vpřed i vzad. Úprava NC programu a aktualizace je provedena automaticky a okamžitě se projeví ve vykreslených drahách. Při vykreslení lze zobrazení dynamicky zvětšovat a zmenšovat, posouvat, natáčet a používat funkce pro měření. CIMCO Edit podporuje zobrazení obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při rychloposuvu.

Chytré porovnání souborů
CIMCO Edit obsahuje funkci pro rychlé a plně nastavitelné porovnání souborů, které umožňuje uživateli rychlé rozpoznání změn v NC programu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a vymazané/vložené řádky. Nepodstatné změny se zanedbají, např. jiné číslování řádků a jiné rozmístění mezer. Rozdíly jsou zobrazeny naráz na jednom řádku, všechny najednou nebo je možné je vytisknout pro pozdější porovnání.

Komunikace s CNC řídicími systémy a DNC
CIMCO Edit obsahuje schopnost DNC přenosu pomocí spolehlivé linky RS-232 s různými CNC řídicími systémy. Pomocí funkce DNC můžete zasílat a přijímat NC programy do více strojů současně, přímo z prostředí CIMCO Edit.

Podpora souborů Mazatrol
Pomocí doplňku je možné zobrazit Mazatrol programy přímo v CIMCO Edit, místo v řídicím systému Mazak. S doplňkem Mazatrol pro porovnání souborů je tak možné rychle ověřit a přezkoumat provedené změny v programu.

CNCCalc – 2D CAD jako doplněk pro CIMCO Edit
CNCCalc je plně funkční 2D CAD/CAM, který pracuje uvnitř programu CIMCO Edit. Toto rozšíření je rychlý a efektivní nástroj pro řešení složitější 2D geometrie. Uživatel může nakreslit nebo importovat (DXF) 2D geometrii, definovat hloubku řezu, nájezdy, výjezdy a další proměnné nástroje a rychle vygenerovat NC kód ve formátu ISO nebo jiném formátu pro konturu, kapsu a vrtání.